Informacje, wzory umów

♥ Wzór umowy Fotograf – Modelka  – POBIERZ

♥ Wzór umowy o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej  – POBIERZ

♥ Umowa licencyjna na wykorzystanie zdjęć np. na portalu internetowym  – POBIERZ

♥ Zezwolenie / zgoda na publikację wizerunku  – POBIERZ

♥ Zezwolenie / zgoda na publikację wizerunku – fotografie z wynagrodzeniem za sesję  – POBIERZ

Akty prawne

♥ Prawo prasowe  – POBIERZ

♥ Prawo prasowe ( nowelizacja  z 11.2012 )  – POBIERZ

♥ Prawo autorskie ( nowelizacja  z 2006 )  – POBIERZ