Jacek Szczerbaniewicz

Jacek Szczerbaniewicz fotografuje od kilkunastu lat – najchętniej zajmuje się fotografią eksperymentalną i poszukującą. Oprócz tego do jego ulubionych tematów należą: portret, martwa natura, architektura oraz pejzaż. Często w swoich zdjęciach odchodzi od wiernego przedstawiania rzeczywistości nadając im charakter bardziej subiektywny, tworząc świat, który nie jest wprawdzie światem realnym, ale pozwala mu przekazywać swoje odczucia i przemyślenia, często wykraczające poza elementy widoczne na fotografii. Jest autorem dziewięciu wystaw indywidualnych, brał także udział w wielu wystawach zbiorowych i pokonkursowych. W roku 2005 został członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem artysty fotografika. Jest laureatem kilkudziesięciu konkursów fotograficznych zarówno w kraju jak i za granicą.

newspaperDo galerii autora