Jan Foremny

Jan Foremny – w JTF nieprzerwanie od 1975 r. Uważa, że to od tego czasu zaczęło się u niego świadome i aktywne zaangażowanie w fotografię dzięki współdziałaniu w grupie jeleniogórskich pasjonatów fotografii, choć jego zainteresowanie fotografią sięgają połowy lat ’50 zeszłego stulecia.
Już wtedy (ok. 10-tego roku życia) pragnął poznać tajniki fotografii by wykorzystać je dla samo- dzielnego wykonania portretu pewnego przeuroczego dziecka. Stąd tak ważnym dla niego stał się temat portretu dziecka, realizowany dopiero w dorosłości.
Po wstąpieniu do JTF poznaje wielu, których fotografie o wyraźnych walorach artystycznych i technicznych dawały asumpt do sukcesywnego samodoskonalenia się i głębszego wchodzenia w kwestie teoretyczne. Nie bez znaczenia były (isą nadal) spotkania z znakomitymi artystami foto-grafikami, udział w plenerach fotograficznych, wspólnych wystawach itp.
Ważnym elementem w jego aktywności fotograficznej jest angażowanie się w sprawy organizacyjne Towarzystwa, co zaowocowało kilkakrotnym wyborem jego do Zarządu, w tym na jedną kadencję na stanowisko prezesa.
Otrzymał wiele dyplomów w uznaniu działalności na rzecz JTF, odznakę Zasłużony Działacz Kultury od Ministra Kultury i medal Zasłużony dla Fotografii Polskiej od Fotoklubu RP.
Obok przynależności do JTF jest również członkiem Fotoklubu RP oraz Stowarzyszenia Fotografów Euroregionu Nysa Kontakt.
Jego zainteresowania tematyczne to: portret (szczególnie dziecka), krajobraz, architektura, widoki miasta, od pewnego czasu ujęcia reportażowe z imprez kulturalnych związanych z plastyką i fotografią. Idąc z duchem czasu, po kilkudziesięciu latach stosowania tzw. fotografii analogowej,  przechodzi na stronę techniki cyfrowej otrzymywania obrazu fotograficznego, stąd też niektóre fotografie noszą wyraźne znamiona fotomontażu.
Oddzielne jego zainteresowania to publicystyka o tematyce fotograficznej.

newspaperDo galerii autora