Jerzy Wiklendt, art. fot. Urodził się 1929 r. w Lidzbarku k/Działdowa. Z wykształcenia mgr inż. architekt-urbanista (Politechnika Wrocławska,1955). Artysta Fotografik – członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1978 roku, (leg. nr 505). Od 1978 roku jest mieszkańcem Jeleniej Góry. Debiut artystyczny zaczął się w 1957 roku od I nagrody za zdjęcie „Śnieżka”.W 1968 roku otrzymał tytuł ARTIST FIAP (AFIAP). W swoim dorobku fotograficznym jest autorem 15 wystaw indywidualnych (6 we Wrocławiu, 6 w Jeleniej Górze i 1 w Bolesławcu).
Uczestniczył w 41 wystawach międzynarodowych (FIAP) – zdobywając 3 medale, dyplomy i wyróżnienie honorowe FIAP: Brazylia(1960), Płdn.Afryka (1960,63), Czechosłowacja (1962,70), Jugosławia (1963×2), Anglia (1963, 1964×4, 1965×2, 1969, 78), Australia (1963, 1978×2), Rumunia(1963,65), NRD(1964,65), Hong-Kong(1964), Kanada(1964), Dania (1965,68), Włochy (1967), ZSRR (1969), Węgry (1963, 70), Francja (1977), Hiszpania (1977, 2000 i zakup pracy), RFN (1989), Indie (1985×2), Polska (1960, 72, 84, 98); – w 15 (poza FIAP): Anglia, Francja (1959), NRD (1960, 75, 80), Polska (1975), ZSRR (1987), Białoruś (1989), USA (1998), Japonia (1998), Austria (1999), Czechy (2001, 02x 2), RFN (2002, 05); – oraz w ponad 330 wystawach i konkursach ogólnopolskich i krajowych prezentując ponad 1200 prac, zdobywając ok. 205 nagród, wyróżnień i dyplomów; kilkakrotnie uczestniczył w Biennale Fotografii Górskiej, w konkursach – „Krajobrazu Górskiego” im. J. Sunderlanda, „Złotej Muszli”, „Radomskich Małych Formatach”, w „Żarskim Salonie Fot. Artystycznej”, w edycjach „Przeglądu Twórczości Fotograficznej Artystów Jeleniogórskich” i w wystawie „Warszawa od świtu do zmierzchu”, prezentowanych w Łazienkach Królewskich” i Galerii ZPAF (W-wa 2001).
Najnowsze wystawy:
– w Galerii „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, pt. „PAMIĘĆ MIASTA – Jelenia Góra 1958”, 24.2.2009 (artykuł na www.jelonka.com ),
– w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, pt. „SOLIDARNOŚĆ – Z ARCHIWUM JERZEGO WIKLENDT’A” -(J.G.1.V.1989), 12.3.2009.
W swej wieloletniej działalności w ruchu fotograficznym był: instruktorem, (kat.”S” od 1984.), prelegentem, konsultantem artystycznym; również przewodniczącym Dolnośląskiego Klubu Instruktorów Amatorskich Zespołów Artystycznych Filmu i Fotografii we Wrocławiu (1971-78); wykładowcą i konsultantem artystycznym Wszechnicy Fotograficznej WDK w Jeleniej Górze (1982-88), oraz działał dla środowiska fotograficznego województwa jeleniogórskiego ( WDK 1985-91).
Uhonorowano go odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Odznaką Ministerstwa Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Odznaką Federacji Amatorskich Stow. Fot. w Polsce, Medalem 40-lecia ZPAF, „Medalem ZPAF 150-lecia Fotografii”, dyplomem ZPAF „Za Zasługi dla Rozwoju Fotografii Polskiej”, Srebrnym Orderem Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”.
W 2007 roku obchodził 50-lecie twórczości fotograficznej i na autorskiej wystawie pt „50 lat mojego fotografowania” w galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego Prezydent Miasta Jeleniej Góry osobiście złożył gratulacje jubilatowi, zaś JTF uhonorowało jubilata wręczając plakietkę i dyplomy. Również gratulacje składano mu na uroczystym spotkaniu w Okręgu Dolnośląskim ZPAF we Wrocławiu . Ma stronę autorską w międzynarodowej encyklopedii fotografów: „Phofographers Encyklopedia International”- wydanej przez „Editions Camera Obscura” (Genewa,1985). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych we Wrocławiu, Majdanku i w Jeleniej Górze. Przynależność do towarzystw fotograficznych zaczęła się w 1958 wstępując do Polskiego Towarzystwa Fotograficznego we Wrocławiu, przemianowanym później we Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, którego był kilkakrotnie prezesem, członkiem zarządu i komisji artystycznej. Od 1982 jest jego członkiem honorowym (obecnie – Zw. Twórców Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych) Od 1979 roku należy do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym również był dwukrotnie prezesem, członkiem zarządu. Od 1996 roku za zasługi dla JTF jest jego honorowym członkiem. W 1985 był wiceprezesem ds. art. w Radzie Federacji Amatorskich Stow. Fot. w Polsce. Od 1997 roku jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców z tytułem AFRP i od 2001 roku jest członkiem honorowym – „Zasłużony dla Fotografii Polskiej (ZDFP – leg. nr 42).

Wypowiedź autorska:
Moim głównym tematem zainteresowania jest człowiek i przejawy jego działalności. Z uwagi na mój zawód architekta interesuje mnie architektura i krajobraz . Architektura jest związana z krajobrazem i stanowi z nim nieodłączną całość. Interesuje mnie w fotografii strona mentalna, emocjonalna i kompozycyjna, a nie tylko informacyjna obrazu fotograficznego. Każde działanie człowieka w krajobrazie ma swoją treść i formę. Dlatego krajobraz jest dokumentem działalności człowieka w przyrodzie. Krajobraz jest zagrożony zmianą funkcji, sposobem zagospodarowania i użytkowania, a odbieramy go jako całość poprzez poszczególne widoki, których ilość jest nieograniczona dla tego samego krajobrazu. Fotografujący utrwala widoki tych zachodzących zmian działalności człowieka w krajobrazie. Wiedza o przedmiocie pozwala zwrócić uwagę na jego istotne i znaczące elementy i pokazanie go w odpowiedniej formie. Do tej wiedzy o przedmiocie fotografujący dokłada jeszcze swoją osobowość, temperament i charakter. Interpretacja i utrwalanie permanentnie zachodzących zmian działalności człowieka jest zadaniem świadomego fotografa krajobrazu. Oprócz krajobrazu uprawiam reportaż i fotografię kreacyjną, którą początkowo nazwałem „chemofotografiką”, a następnie „chemofotograf- fią”. Chemofotografię uprawiam od 1957 roku. Jest to sposób manualnego nanoszenia roztworów fotograficznych bezpośrednio na papier bromowy. Technikę tę stosuję również w połączeniu z obrazem bromowym na tym samym papierze fotograficznym (technika mieszana). Pierwsze chemofotografie wystawiłem w 1959 roku na I Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Abstrakcyjnej we Wrocławiu.

AUTORSKIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
: (z ważniejszych)
1) 1969 r. (XII.69) w Domu Związków Twórczych – Rynek-Ratusz-Wrocław pt „ ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ”
2) 1971 r. (VIII.71) w Domu Kultury Służby Zdrowia we Wrocławiu pt „ WYSTAWA FOTOGRAFII”
3) 1972 r. (V.72) w Zarz. Gł. Zw. Uchodźców Politycznych z Grecji we Wrocławiu pt. „WYSTAWA ZDJĘĆ Z FESTIWALU AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH UCHODŹCÓW Z GRECJI”
4) 1973 r. (V.73) w Galerii Fotografii „Prezentacje” w Domu Kultury „Starówka” We Wrocławiu pt „ARCHITEKTURA”
5) 1975 r. (IX.75) w Klubie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu pt „PŁETWONURKI”
6) 1979 r. (XI.79) w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym – ZESTAW ZDJĘĆ PREZENTOWANYCH KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
ZPAF W WARSZAWIE
7) 1985 r. (IV.85) w Salonie Fotografii Bolesławieckiego Ośrodka Kultury
8) 1997 r. (IV.97) w BWA w Jeleniej Górze z okazji 40-LECIA PRACY TWÓRCZEJ pt „FOTOGRAFIA”
9) 1998 r. (II.98) w Galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu pt. „ WYSTAWA PRAC Z 40 LAT PRACY TWÓRCZEJ”
10) 1998 r. (V.98) w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „CZŁOWIEK”
11) 2004 r. (VII.04) w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt „ARCHITEKTURA”
12) 2007 r. (2.VIII.07) w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt „50 LAT MOJEGO FOTOGRAFOWANIA”
13) 2008 r. (12.VI.08) w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt „DOKUMENT DUŻO MÓWI… – Z ARCHIWUM JERZEGO WIKLENDT’A” do 31. 12. 2008 r.
14) 2009 r. (24.2.09) w Galerii „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze pt. „PAMIĘĆ MIASTA” – Jelenia Góra 1958”
15) 2009 r. (12.3.09) W Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „SOLIDARNOŚĆ – Z ARCHIWUM JERZEGO WIKLENDT’A” -(J.G.1.V.1989)
16) 2010 r. (10.VI.10) w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „MIGAWKI” (Kontrkultura wentylem bezpieczeństwa systemu)
17) 2010 r. (3.IX.10) w Galerii „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze pt.„SOLIDARNOŚĆ W OBIEKTYWIE JERZEGO WIKLENDT’A”: 1 maja 1989 w Jeleniej Górze. ”

Strona internetowa – zobacz