Punktacja po wszystkich ( już )  Konkursach Miesiąca na AUTORA ROKU.
Punktacja uzupełniana była po kolejnych konkursach.

Wyniki OGÓŁEM

Wyniki – 2015

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 114
II  Janina Peikert 62
III  Marek Czeremski 22
IV  Jan Foremny 18
V  Janusz Karcz 16
V  Jerzy Wiklendt 16
V  Daniel Gustowski 16
VI  Tadeusz Biłozor 14
VII  Tadeusz Olszewski 12
VIII  Jerzy Zająć 12
IX  Marek Rawski 10
X  Dawid Grzeganek 8
XI  Aneta Mrożek 6
XII  Izabela Cupak 6
XIII  Milena Krępuła 6
XIV  Henryk Piotr Garbat 6
XV  Klaudia Czerwińska 6
 Jolanta Wilkońska 2
 Mariusz Popławski 2
 Ignacy Pilch 2
 Piotr Matyga 2
 Cezary Jackowski 2
 Ryszard Literacki 2
 Piotr Pater 2
 Marek Jóźków 2

 

 

Wyniki cząstkowe
Wyniki – styczeń 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Janina Peikert 10
II  Jerzy Zając 8
III  Janusz Karcz 6
Wyróżnienie  Marek Rawski 2
Wyróżnienie  Daniel Gustowski 2
Wyróżnienie  Tadeusz Biłozor 2

 

Wyniki – luty 2015 – Eksperyment / przetworzenia

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Tadeusz Biłozor 10
II  Janusz Karcz 8
II  Janina Peikert 6
III  Janina Peikert 2
Wyróżnienie  Mariusz Popławski 2
Wyróżnienie  Jolanta Wilkońska 2

 

Wyniki – marzec 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów / miejsce
I  Jan Foremny 10
II  Janina Peikert 8
III  Jerzy Wiklendtt 6
Wyróżnienie  Janina Peikert 2
Wyróżnienie  Marek Czeremski 2
Wyróżnienie  Tadeusz Biłozor 2

 

Wyniki – kwiecień 2015 – Fotografia czarno-biała

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Daniel Gustowski 10
II  Janina Peikert 8
III  Janina Peikert 6
Wyróżnienie  Tadeusz Olszewski 2
Wyróżnienie  Jerzy Wiklendtt 2
Wyróżnienie  Janusz Karcz 2

 

Wyniki – maj 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Marek Czeremski 10
II  Tadeusz Olszewski 8
III  Marek Rawski 6
Wyróżnienie  Ignacy Pilch 2
Wyróżnienie  Marek Czeremski 2
Wyróżnienie  Tadeusz Olszewski 2

 

Wyniki – czerwiec 2015 – Portret / akt

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jacek Szczerbaniewicz 8
III  Dawid Grzeganek 6
Wyróżnienie  Jacek Szczerbaniewicz 2
Wyróżnienie  Dawid Grzeganek 2
Wyróżnienie  Janina Peikert 2

 

Wyniki – lipiec 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jan Foremny 8
III  Marek Czeremski 6
Wyróżnienie  Jacek Szczerbaniewicz 2
Wyróżnienie  Piotr Matyga 2
Wyróżnienie  Henryk Piotr Garbat 2

 

Wyniki – sierpień 2015 – Zdjęcia nocne

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jacek Szczerbaniewicz 8
III  Jacek Szczerbaniewicz 6
Wyróżnienie  Cezary Jackowski 2
Wyróżnienie  Marek Rawski 2
Wyróżnienie  Ryszard Literacki 2

 

Wyniki – wrzesień 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Janina Peikert 10
II  Jacek Szczerbaniewicz 8
III  Izabela Cupak 6
Wyróżnienie  Piotr Pater 2
Wyróżnienie  Janina Peikert 2
Wyróżnienie  Marek Czeremski 2

 

Wyniki – październik 2015 – Architektura i detal

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jerzy Wiklendt 8
III  Aneta Mrożek 6
Wyróżnienie  Jacek Szczerbaniewicz 2
Wyróżnienie  Daniel Gustowski 2
Wyróżnienie  Henryk Piotr Garbat 2

 

Wyniki – listopad 2015 – Temat dowolny

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jacek Szczerbaniewicz 8
III  Milena Krępuła 6
Wyróżnienie  Marek Jóźków 2
Wyróżnienie  Jerzy Zając 2
Wyróżnienie  Jacek Szczerbaniewicz 2

 

Wyniki – grudzień 2015 – Eksperyment / przetworzenia

Miejsce Autor Liczba punktów
I  Jacek Szczerbaniewicz 10
II  Jacek Szczerbaniewicz 8
III  Klaudia Czerwińska 6
Wyróżnienie  Jacek Szczerbaniewicz 2
Wyróżnienie  Jerzy Zając 2
Wyróżnienie  Henryk Piotr Garbat 2