Aktualna lista członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Stan na dzień 2 października 2017 r.

 Nazwisko i imię / imiona  Galeria  Strona www  Informacje  e-mail
1  Aleksandrowicz Mateusz
2  Biłozor Tadeusz  tak  tak
3  Bombala Paweł
4  Borowski Andrzej
5  Bykowski Wojciech  tak  tak
6  Czeremski Marek
7  Duran Jerzy
8  Foremny Jan tak  tak
9  Fraj Monika
10  Garbat Henryk Piotr tak tak poczta
11  Gąska Wojciech tak
12  Gustowski Daniel
13  Gutaj Teodor
14  Janicki Marek
15  Jaworski Waldemar Karol
16  Karcz Janusz
17  Kwiatkowski Robert tak
18  Leszczyński Krzysztof
19  Majewski Jarosław
20  Matyga Piotr
21  Narkiewicz Wacław
22  Olszewski Tadeusz
23  Peikert Janina tak tak
24  Pelisiak Radosław
25  Pichlak Kazimierz
26  Pilch Ignacy
27  Popławski Mariusz
28  Pustowaruk Lechosław
29  Pytel Janusz
30  Raj Andrzej
31  Rawski Marek  tak  tak  poczta
32  Rażniewski Michał  tak tak
33  Rzepka Mirosłąw
34  Seremak Lech
35  Stecko Stanisława
36  Szczerbaniewicz Jacek tak tak  tak  poczta
37  Trylańska Magdalena
38  Trylański Zygmunt
39  Wilkońska Jolanta tak
40  Wożniak Andrzej
41  Wysoczański-Pietrusiewicz Andrzej
42  Zając Jerzy tak