Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

AKTUALNA KADENCJA 2015 – 2018
Prezes Zarządu – Garbat Henryk Piotr
V-ce Prezes – Rawski Marek
V-ce Prezes – Majewski Jarosław
Sekretarz – Szczerbaniewicz Jacek
Skarbnik – Karcz Janusz

KADENCJA 2012 – 2015
Prezes Zarządu – Biłozor Tadeusz
Z-ca Prezesa – Peikert Janina
Z-ca Prezesa – Garbat Henryk Piotr
Sekretarz – Gutaj Teodor
Skarbnik – Majewski Jarosław
Członek – Bykowski Wojciech

KADENCJA 2009 – 2012
Prezes Zarządu – Biłozor Tadeusz
V-ce Prezes – Peikert Janina
V-ce Prezes – Gutaj Teodor
Skarbnik – Majewski Jarosław
Członek – Bykowski Wojciech

KADENCJA 2006 – 2009
Prezes Zarządu – Pytel Janusz
V-ce Prezes – Foremny Jan
Skarbnik – Biłozor Tadeusz
Sekretarz – Gutaj Teodor
Członek – Koprowski Marek

KADENCJA 2003 – 2006
Prezes Zarządu – Pytel Janusz
V-ce Prezes – Makuch Arkadiusz
V-ce Prezes – Szczerbaniewicz Jacek
Skarbnik – Biłozor Tadeusz
Sekretarz – Gutaj Teodor

KADENCJA 2000 – 2003
Prezes Zarządu – Foremny Jan
V-ce Prezes – Pytel Janusz
Skarbnik – Biłozor Tadeusz
Sekretarz – Gutaj Teodor
KADENCJA 1997 – 2000
KADENCJA 1994 – 1997
KADENCJA 1991 – 1994

 

 

error: Content is protected !!