Sąd Koleżeński

1. Andrzej Borowski
2. Teodor Gutaj
3. Tadeusz Olszewski