Spotkanie w siedzibie JTF-u…

Wpis 415 z 437

W dniu 8 października 2012 r. odbyło się spotkanie robocze członków JTF ( zainteresowanych oraz autorów zdjęć ) mające na celu wybór zdjęć i przygotowanie wystawy fotograficznej, zaplanowanej na dzień 11 października br.
Dziękujemy kolegom przybyłym na spotkanie za wkład pracy włożony w przygotowanie wystawy i jeszcze raz serdecznie zapraszamy w dniu 11 października br. na wernisaż.
Jednocześnie informujemy i przypominamy: autorzy nagrodzonych prac w konkursach miesiąca – proszę przesyłać „prevki” nagrodzonych prac w wersji elektronicznej (  format pracy: plik JPG, dłuższy bok max. 650 px ) na adres jtf@jtf.com.pl. Ułatwi to pracę ( uzupełniamy właśnie archiwalne konkursy miesiąca…) i będzie zapewniało DUŻO lepszą jakość prezentowanych prac. Dotyczy to na razie, nagrodzonych prac w latach ubiegłych. Od początku roku 2013 to będzie standard jeśli chodzi o nagrodzone / wyróżnione prace. Proszę pamiętać !