Wystawy fotograficzne planowane w Galerii FOCUS w siedzibie Towarzystwa w roku 2016

 

l.p Autor Termin
1. Wystawa Doroczna JTF 2015 – wystawa zbiorowa 01.2016 r
2. Wystawa Roczna z Konkursów Miesiąca 2015 – wystawa zbiorowa 02.2016 r.
3. Marek Czeremski – wystawa indywidualna 03.2016 r.
4. Mariusz Broszkiewicz – wystawa indywidualna 04.2016 r.
5. Aneta Konik – wystawa indywidualna 05.2016 r.
6. Marek Rawski – wystawa indywidualna 06.2016 r.
7. Ryszard Literacki – wystawa indywidualna 07.2016 r.
8. Agnieszka Mocarska – wystawa indywidualna 08.2016 r.
9. Jubileuszowa „55 lat JTF – u” – wystawa zbiorowa 09.2016 r.
10. Mariusz Broszkiewicz – wystawa indywidualna 10.2016 r.
11. Jacek Szczerbaniewicz – wystawa indywidualna 11.2016 r.
error: Content is protected !!