Członkowie JTF w latach 1961-2011 ( listę ustalono na podstawie dostępnych dokumentów archiwalnych)

____________________________________________________________________________________________________