W okresie stanu wojennego i bezpośrednio po nim – pomimo wszystko, nie nastaje czas regresu w działalności JTF. Ważniejsze wystaw autorskie z tego okresu to: Janusza Moniatowicza – „En Face”‚, Tomasza Olszewskiego — „Kraina wichrów i mgieł”, „Duchy Dworu Czarne”; Apolinarego Kurowskiego – „Po wielokroć kobieta”, „Etiuda dziewczęca”, „Powieść o jednej dziewczynie”, „Ingerencja”; Krzysztofa Leszczyńskiego – „Stary Lubomierz”, „Fotografia”; Jana Kotlarskiego – „Rybim okiem”; Piotra Komorowskiego – „Spostrzeżenia”, „Fotografia”;  Krzysztofa Kuczyńskiego i Piotra Komorowskiego – „Wprawki techniczne 35 mm”; Krzysztofa Kuczyńskiego – „Fotografia”; Romana Hryciowa – „Fotografia”, „Fotografia – portret i akt”; Waldemara Wydmucha – „Cztery pory roku”, „Karkonosze zimą”; Leszka Strzelca – „Portret teatralny”; Ewy i Grzegorza Ziębów – „Bieszczady”; Ryszarda Brawańskiego i Mieczysława Obałka – „Maciejowiec i Lubomierz”; Wojciecha Zawadzkiego – „Niepotrzebne fotografie”; Ryszarda Brawańskiego – „Drzewa umierają stojąc”; Marii i Ryszarda Brawańskich i Pawła Boczkowskiego – „Milicz 84”.
W 1984 r. w JTF miała miejsce wystawa niemieckiego fotografika Alfa Albrechta, która jest efektem podjęcia próby nawiązaniu kontaktu z zagranicą. Natomiast ważniejsze wystawy zbiorowe to: poplenerowe – „Krajobrazy”, „Radków 82-83”, „Domek Myśliwski” i „I Jeleniogórskie Spotkania z Modą” oraz inne, jak np. wystawy z okazji Jubileuszu XXV lat JTF czy też „Punkt widzenia”. Duże znaczenie społeczne i edukacyjne ze względu na jej dokumentalny charakter miała współorganizowana przez JTF w 1983 wystawa „Jelenia Góra i Region 1945-1965”, której Komisarzem był Mieczysław Obałek. Członkowie JTF chętnie uczestniczą w plenerach fotograficznych, takich jak „Dolnośląski Plener Aktu” w Kliczkowie i w Bolkowie. Tradycyjnie już odbywały się plenery pn. „Domek Myśliwski”, jeden raz odbył się też plener „Tatry 85”.
Kontynuowane były prelekcje o fotografii prowadzone przez członków Towarzystwa: Waldemara Grzelaka, Tomasza Olszewskiego, Jerzego Wiklendta, Alfreda Borkowskiego, Marka Czeremskiego, Krzysztofa Leszczyńskiego, Marka Rawskiego, Eugeniusza Budzyńskiego, Romana Hryciowa i Waldemara Wydmucha.
Gościem specjalnym w 1983 r. był artysta i znakomity publicysta Juliusz Garztecki, który mówił o historii i kondycji fotografii.
Przedstawiciele JTF uczestniczyli w prezentacjach i promocjach Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych „Uniejów 83”, Centralnym Plenerze FASF „Białowieża 83”,w Seminarium Technik Fotograficznych w Foton-Bydgoszcz (1983), w Sympozjum Krajobrazu w Kielcach i w Sympozjum Fotografii Krajoznawczej (1985), w Plenerze jeleniogórskiego WDK „Karkonosze 83”.
W drugiej połowie lat ’80 miało miejsce nawiązanie kontaktu JTF z Fotoklubem Polesie z Homla (wtedy Republika Białoruska). Było to możliwe dzięki współpracy Jeleniej Góry i Homla jako miast partnerskich. Dwa razy w skład jeleniogórskiej delegacji weszli również członkowie JTF, tj.: Maria i Ryszard Brawańscy, Jarosław Majewski, Wacław Narkiewicz, Krzysztof Leszczyński, Tadeusz Olszewski, Leszek Strzelec, Waldemar Wydmuch i Jerzy Zając. Prezentowali oni tam swoje wystawy i kontaktowali się z tamtejszymi fotografikami. W ramach rewanżu JTF zaprosił wystawę z Fotoklubu Polesie, która była eksponowana w czynnej w tym czasie drugiej galerii, którą zarządzał JTF – na parterze kamienicy obok dzisiejszego hotelu „Jelonek” na ul. 1-go Maja w Jeleniej Górze.
W latach ’90 do stałej grupy wieloletnich członków Towarzystwa, jak Tadeusz Biłozor, Jan Foremny, Jerzy Wiklendt, Jolanta Wilkońska, Krzysztof Leszczyński, Teodor Gutaj, Wacław Narkiewicz i Waldemar Wydmuch doszli nowi, a wśród nich Halina Morcinek, Marian Świeży, Zygmunt Strzelecki, którzy jednak nie pozostaną na dłużej, ale pojawili się i tacy, jak Janusz Pytel, Jacek Szczerbaniewicz czy Robert Kwiatkowski, którzy wytrwali do Jubileuszu 50-lecia.
W JTF kładzie się nacisk na regularne pokazywanie wystaw we własnej Galerii, z katalogami opracowywanymi przez JTF -Tadeusza Biłozora i Jana Foremnego. Również na przeprowadzanie Konkursów Miesiąca, na uczestnictwo członków JTF w różnych konkursach i na zbiorowe wysyłanie na nie zdjęć. Nowym pomysłem, realizowanym od 1997 r. jest konkurs fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”, w który jest bardzo zaangażowany Tadeusz Biłozor – jego pomysłodawca i zarazem Komisarz. Czas pokaże, że konkurs ten będzie kontynuowany i doczeka 16 edycji. Od 1998 r. wydaje się co miesiąc swoistą kronikę JTF pt. „Obiektywem JTF”, zawierającą opis najważniejszych wydarzeń i informacji. Jej inicjatorem jest również Tadeusz Biłozor. Dołącza do niego Jan Foremny i tę kronikę prowadzą wspólnie.
Realizowany profil działalności przynosi wymierne skutki: 12 wystaw w JTF rocznie, większą liczebność uczestników w konkursach, trwały ślad po wystawach w postaci katalogów. Wyraźnie krystalizuje się koncepcja pracy Galerii JTF, której program skupia się nie tylko na pokazywaniu wystaw autorów o ugruntowanej już pozycji, ale także wystaw debiutantów.
W tych latach indywidualne wystawy w Galerii JTF pokazywali członkowie JTF, jak: Halina Morcinek – „Fotografie” i „Drzewa” (1994), „Góry Stołowe” (1998); Jerzy Zając – „Kaszubskie Szczegóły” (1994), „Karkonosze mniej znane” (1996); Marian Świeży – „Barwy jesieni” (1995), „Skandynawskie obrazy” (1996), „Leśne impresje” (1997); Jolanta Wilkońska – „Fotografie” (1996); Tadeusz Biłozor – „Sanktuarium w Dąbrowicy” (1997), „Elektrownie wodne’’’ (2000); Teodor Gutaj – „Kwiaty” (1997), „Pieniny i Tatry” (1998), „Pod włoskim niebem” (2000); Robert Kwiatkowski „Przeminiemy a one pozostaną” (1997), „16 lat Viktorii ZHR”, „Prowokacje” (2000); Zygmunt Strzelecki – „Fotografie” (1997), „Malowane obiektywem” (1999), „I już tylko kwiaty” (2000), „Mikrofotografie” (2001); Michał Rażniewski – „Kopenhaga” (1998); Jerzy Wiklendt – „Człowiek” (1998); Jacek Szczerbaniewicz – „Architektura” (1999); Janusz Pytel – „Karkonosze” (1999); Waldemar Wydmuch – „Fotografia kolorowa” (2000); Jan Foremny i Tadeusz Biłozor – ” Wasze i nasze wystawy’’’ (2000); Romuald M. Łuczyński – „Rezydencje Dolnośląskie” (2000). Oprócz wystaw indywidualnych były też prezentowane wystawy zbiorowe, jak: „Doroczne’’ z najlepszych zdjęć, które wygrywały w Konkursach Miesiąca (1997, 1998, 1999, 2000), wystawa z cyklu Spojrzenia” (2000).
W latach ‘90 JTF organizuje też plenery, które mają nawiązywać do idei plenerów „Domek Myśliwski” i nie tylko, bo „Izera 96″ dotyczy aktu, Pieniny 9T i Święta Katarzyna 98” piękna tamtejszych krajobrazów, natomiast „Pod Łabskim Szczytem – 97’ i „Samotnia – 98” są już typowo karkonoskie, wreszcie plener w Starej Kamienicy „Agro 100” (2000).
Z każdego pleneru JTF organizuje wystawy poplenerowe, nie zapominając i o innych wystawach zbiorowych ważnej rangi, jak np. „Jubileuszowa 35-Lecia JTF” (1996). W związku z tym Jubileuszem ówczesny prezes JTF, Waldemar Wydmuch, opracowuje broszurę nt. historii Towarzystwa, tj. „XXXV lat JTF”, czym przyczynia się do jej poznania.
W Galerii JTF prezentowane też były wystawy indywidualne autorów spoza JTF, np: Przemysława Barańskiego, Igora Serdyńskiego (Ukraina), Heiko Kussmana (Niemcy), Wiesława Tumo, Piotra Kalety, Tadeusza Szafarczyka, Mirosława Dygały, Jerzego Szepietowskiego, Teresy Gondek, Leszka Jastrzębiowskiego, Andrzeja Kruszewskiego, Marka Długosza, Janusza Polanowskiego, Mariusza Szechińskiego, Janusza Mielczarka. Nie zabrakło miejsca również na wystawy zbiorowe autorów spoza JTF, jak np.: „Fotografia Młodych” z Żar.
Towarzystwo organizuje też wystawy eksponowane poza Jelenią Górą np. w Tyler (USA) – w ramach współpracy miast partnerskich, w kompleksie międzynarodowej wystawy amerykańsko-japońsko-polskiej pn. „People-Hitobito- Ludzie”( 1998). Ze strony JTF swoje fotografie w tej wystawie pokazywali: Tadeusz Biłozor, Jan Foremny, Teodor Gutaj, Robert Kwiatkowski, Janusz Pytel, Zygmunt Strzelecki, Jolanta Wilkońska, Jerzy Wiklendt i Waldemar Wydmuch. Wystawa ta zrobiła tam duże wrażenie i była na pewno pierwszą fotograficzną prezentacją Jeleniej Góry za oceanem w powojennej historii.
Do sukcesów Towarzystwa z lat ‘90 zaliczyć należy wystawienniczą aktywność zbiorową jak i indywidualną członków JTF i ich osobiste sukcesy w różnych konkursach. Do takich można zaliczyć wydawanie periodyku „Obiektywem JTF”, uczczenie 40 lat istnienia JTF wystawami w BWA, Galerii „Pod Brązowym Jeleniem” i w Galerii JTF a także wydanie albumu „40 LAT JTF 1961-2001”. Projekt tego ostatniego, który był pierwszym tego typu obszerniejszym opracowaniem dotyczącym JTF, przygotował zespół w składzie: Tadeusz Biłozor, Jan Foremny i Janusz Pytel.
W 2000 r. JTF zawiązuje kontakt z czeskim środowiskiem fotograficznym konkretnie z Stowarzyszeniem Fotografów Euroregionu Nysa „Kontakt”. W kolejnej dekadzie będzie on rozwijany nadal i intensyfikowany. Również w 2000 r. JTF współorganizuje konkurs ,Zakład Energetyczny Jelenia Góra SA”, którego komisarzem z ramienia JTF jest Tadeusz Biłozor.
Wchodząc w kolejną dekadę swojego istnienia, pod względem organizacyjnym Towarzystwo kontynuowało działalność na dotychczasowych zasadach. Prezentowało wystawy w swojej siedzibie – indywidualne i zbiorowe, tak swoich członków jak i spoza JTF, organizowało plenery górskie w Karkonoszach, rozwijało i umacniało kontakty z czeskim środowiskiem fotograficznym skupionym wokół Stowarzyszenia Fotografów Euroregionu Nysa „Kontakt”.
Składy kolejnych zarządów JTF w latach 2000-2011 przedstawiały się następująco: od marca 2000 r. Jan Foremny – prezes, Janusz Pytel – wiceprezes, Tadeusz Biłozor – skarbnik, Teodor Gutaj – sekretarz; od marca 2003 r. – Janusz Pytel – prezes, Arkadiusz Makuch – wiceprezes, Jacek Szczerbaniewicz – wiceprezes, Tadeusz Biłozor – skarbnik, Teodor Gutaj – sekretarz; od kwietnia 2006 r. – Janusz Pytel – prezes, Jan Foremny – wiceprezes, Tadeusz Biłozor – skarbnik, Teodor Gutaj – sekretarz, Marek Koprowski – członek; od kwietnia 2009 r.: Tadeusz Biłozor – prezes, Janina Peikert – wiceprezes, Teodor Gutaj – wiceprezes, Jarosław Majewski – skarbnik, Wojciech Bykowski – członek
Tak wcześniej, jak i teraz działania JTF mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwsze to przede wszystkim czwartkowe spotkania członków i sympatyków JTF, comiesięczne konkursy, jak i nowe wystawy z wernisażami w siedzibie Towarzystwa.

bookPoprzednia strona  bookNastępna strona