O    ilości wystaw w okresie 2001 – 2011 niech świadczy następująca statystyka: ponad 50 wystaw indywidualnych członków JTF, ponad 20 wystaw zbiorowych JTF, blisko 50 wystaw autorów z Polski, Czech i Niemiec, wśród których jest też kilka zbiorowych.
Spośród członków JTF w Galerii JTF swoje wystawy mają: Wacław Narkiewicz – „Fotografia” (2001); Tadeusz Biłozor – „Trzy Sanktuaria” (2001), „Fotografia” (2004), „Motoryzacyjny detal’ (2010); Jacek Szczerbaniewicz – „Pejzaż” (2001), „Rzeczywistość nierealna” (2002), „W barwach Grecji” (2003), „Toskania” (2004); Daniel Chodorowski – „Zimowe impresje”, Janusz Pytel i Tadeusz Biłozor – ,Jeleniogórzanie w Erftstadt” (2002); Robert Łukaszewski – „Cmentarze – ciche piękno” (2002); Teodor Gutaj – „Lwów – altana pośród raju” (2002), „Moje spojrzenie na 8 miast”, „Z życia JTF” (2006), „Fotografia” (2009); Arkadiusz Makuch – ” Manhattan” (2002), „Fotoobrazki” (2003); Czesław Romaniuk – ” Wspomnienie z Czeskiego Raju” (2003), „Przydrożne świątki w trzecim wymiarze”; Jolanta Wilkońska – „Spotkanie w Mirze” (2003), „Misie w Warszawie” (2009); Janusz Pytel – „Kraina chmur” (2003) „Weneckie klimaty” (2005); Robert Kwiatkowski – „Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym” (2003); Andrzej Raj – „Pejzaże parków narodowych świata” (2004), „Karkonoskie impresje atmosferyczne” (2006); Andrzej Cyna – „Ziemia Jeleniogórska na przestrzeni 365 dni” (2004); Jerzy Wiklendt – „Architektura ” (2004), „50 lat mojego fotografowania” (2007), „Dokument fotograficzny dużo mówi” (2008),”Solidarność” (2009), „Migawki” (2010); Katarzyna Strzyż – „Konie” (2004); Waldemar Wydmuch – „Fotografie z II połowy XX wieku” (2005); Jan Foremny – „Rożne oblicza portretu dziecka” (2005);    Eugeniusz Budzyński – „Pół kroku bliżej” (2006); Kazimierz Pichlak – „Idzie jesień” (2006); Jan Owczarek – „Kresy – Wilno i Lwów” (2006); Jerzy Zając – „Fotografia” (2007), „Fotografia” (2008); Ryszard Literacki – „Fotografia” (2007), „Z moich obserwacji” (2008); Tatiana Cariuk – „Podróż do Abisynii” (2007); Janina Peikert – „Odcienie zauroczenia” (2008), „Klimaty małych światów” (2009), „Symfonia geometrii’ (2011); Mariusz Popławski – „Ulica” (2009); Andrzej Borowski – „Tacy sami” (2009), „Śladami samurajów” (2010); Alicja Kołodziejczyk – „Formy” (2009); Henryk Piotr Garbat – „Wiele pasji – jeden ślad” (2009); Ignacy Pilch – „Z przymrużeniem obiektywu” (2010); Zygmunt Trylański – „Karkonosze i Góry Izerskie” (2010). W swoich wystawach członkowie JTF podejmują najróżniejsze tematy, jak krajobraz, portret, architektura i wiele innych.
W tej dekadzie w Galerii JTF mają miejsce wystawy zbiorowe JTF, jak: „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 1997-2001 laureaci pięciolecia” (2001); „Doroczne” z najlepszych prac z Konkursów Miesiąca (2001), (2002), (2003), 2004), (2005), (2006), (2007), (2008), (2009), (2010), (2011); „Doroczne JTF” (2001), (2004), (2005), (2006), (2007), (2008), (2009), (2010),
Wystawy autorów z Polski, tj z: Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Koszalina, Kwidzynia, Kawętrzyna, Lublina, Nysy, Olsztyna, Radomia, Radomska, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zamościa, świadczą o rozległych kontaktach JTF z autorami z innych miast, a wszystko to za sprawą opiekuna Galerii JTF, Tadeusza Biłozora. Natomiast z zagranicznych wystaw były one głównie z Czech, chociaż była też z Niemiec i Izraela.
Z wystawami w JTF wiąże się problem katalogów i instalacji. W tym ostatnim względzie od kilkunastu już lat współdziała tandem Biłozor – Foremny, którzy nie szczędzą swych sił i stawiają się na każdą potrzebę.
JTF nadal organizuje Konkursy Miesiąca. Czuwa nad nimi Tadeusz Biłozor. Zdjęcia, które zajęły I, II, III miejsce i wyróżnienia prezentowane są na Dorocznych Wystawach.
Do działań poza siedzibą JTF należą plenery w kraju i za zagranicą, wystawy poplenerowe, wystawy zbiorowe JTF w kraju, w Czechach i Niemczech, współpraca ze środowiskiem czeskich fotografików Euroregionu Nysa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Kontakt”. Wszystko to wymaga poświęcania swojego czasu, przejazdów własnym środkiem lokomocji, rozmów telefonicznych itp. Dzięki zaangażowaniu prezesów, tj. Jana Foremnego, Janusza Pytela i Tadeusza Biłozora, ich współpracy między sobą, owocem tego były i są plenery, wystawy i kontakty z środowiskami fotografików w Polsce i za granicą.
Co do plenerów to miały one miejsce w: Czechach „Czeski Raj – 2002” i na pograniczu czesko-niemieckim „Mezni Louka” (2005), w Karkonoszach – „Szrenica-2003”, „Przesieka-2007”, „Przesieka-2009” i „Jagniątków-2010”. Kto brał udział w którymś z tych plenerów ten wie, że dają one możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji swych prac, poznawanie innych, którzy są zafascynowani fotografią, że są okazją do zebrania sporego materiału na potrzeby wy¬stawowe i konkursowe. Każdy z plenerów ma organizowaną wystawę poplenerową, które mają miejsce w Galerii „Promocje” w Jeleniej Górze. W organizowanie w/w plenerów zaangażowani byli, jako komisarze Janusz Pytel i Tadeusz Biłozor.
JTF swoimi działaniami umożliwia udział swoich członków w wystawach zbiorowych, które mają miejsce w innych galeriach, w tym w Czechach lub w Niemczech. Do takich wystaw należy m.in.: „Śmiech to zdrowie” (2005) i „Wystawa pięciu” (2006) – obydwie w „Galerii Hall” ODK Jelenia Góra (2005), międzynarodowa „Ratusze miast Euro¬regionu Nysa” w Galerii Centrum w Kamiennej Górze (2005) i ta sama w 2006 r. w Galerii Hall w ODK Jelenia Góra oraz w Zgorzelcu (2006).
Dzięki działaniom JTF na rzecz kontaktów ze środowiskiem czeskich fotografików z Euroregionu Nysa, członkowie JTF mają okazję do zaprezentowania się wystawami autorskimi jak i udziałem w szeregu wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne w Czechach mają: Janusz Pytel – „Mraky’” – Turnov (2004), Liberec (2005), „Benatky (Wenecja)”-Turnov (2006), Liberec (2006), „Jelenia Góra -Perła Karkonoszy” – Liberec (2007), Turnov (2007) i „Karkonosze” – Turnov (2008), ” W obiektywie Janusza Pytela” – Jablonec n. N. (2009); Tadeusz Biłozor – „Fotografikce detaily” – Turnov (2005), „Zahyceno objektivem” – Jablonec n.N. (2010); Jan Foremny – „Detsky portret” – Turnov (2006); Kazimierz Pichlak – ,.Mgielnie” – Turnov (2007), a także wspólną – Janusz Pytel i Tadeusz Biłozor -Jelenia Góra dnes” – Turnov (2003).
Było też w Czechach szereg wystaw zbiorowych o charakterze międzynarodowym, które organizowało Stowarzyszenie Fotografów Euroregionu Nysa „Kontakt”, w których uczestniczyli również członkowie JTF: „Wystawa fotografii fotografów z Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego” – Turnov (2001); Zbiorowa wystawa SFEN „Kontakt” Jablonec n.N. (2001); Zbiorowa wystawa SFEN „Kontakt” – Jablonec n.N. (2002). Cykl czterech wystaw: „Architektura wokół nas”, „Jak żyjemy”, „W przyrodzie” i „Góry, które nas łączą” – Jablonec n.N. (wszystkie – 2006); Wystawa „Jelenia Góra dnes” – Turnov (2003); Wystawa SFEN „Kontakt” – Jablonec n.N. (2005); Wystawa SFEN „Kontakt” – Görlitz (2007); Wystawa SFEN „Kontakt” – Czeska Lipa (2006 i 2007); Wystawa SFEN „Kontakt” – Jablonec n.N. (2008).
Innymi zbiorowymi wystawami, w których swój udział organizacyjny ma JTF to: „Zabytki dolnośląskie” – Jelenia Góra (2001); „Zima w Karkonoszach” – Legnica (2001); „Jelenia Góra von heute” – Erftstadt (Niemcy – 2002); „Fotografia artystyczna – zespół fotografów Euroregionu Nysa” – Kamienna Góra (2002); „Jelenia Góra von heute” – Heidelberg (Niemcy – 2004); „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2007” – Gryfów (2007).
Na wizerunek Towarzystwa miały też wpływ indywidualne działania jego członków, zarówno na niwie wystawo¬wej jak i konkursowej. Wyszczególnienie tego byłoby na tyle długie, że wykraczałoby poza ramy objętościowe niniejszego opracowania, bowiem niektórzy członkowie mają na swoim koncie ponad 100 wystaw i udziałów w wystawach zbiorowych. Wymieńmy tu nazwiska tych najaktywniejszych, do których można zaliczyć: Tadeusza Biłozora, Jacka Szczerbaniewicza, Janusza Pytela, Jerzego Wiklendta, Jolantę Wilkońską, Jana Foremnego.
W 2006 r. Towarzystwo zorganizowało Jubileusz 45-lecia swojego istnienia a w jego ramach wystawy fotograficzne: zbiorowa aktualnych członków JTF w „Galerii N” DODN w Jeleniej Górze, autorska Teodora Gutaja pt. „Z życia JTF” w Galerii JTF i „Fotografia – wystawa pięciu” w Galerii Hall w ODK Jelenia Góra, a co najważniejsze – wydaje własnym sumptem album „45 lat JTF 1961-2006”, w którym zaprezentowali się aktualni wówczas członkowie JTF, a mianowicie: Tadeusz Biłozor, Alfred Borkowski, Eugeniusz Budzyński, Andrzej Cyna, Jan Foremny, Teodor Gutaj, Marek Koprowski, Krzysztof Kuczyński, Robert Kutkowski, Robert Kwiatkowski, Krzysztof Leszczyński, Ryszard Literacki, Piotr Matyga, Wacław Narkiewicz, Jan Owczarek, Kazimierz Pichlak, Janusz Pytel, Andrzej Raj, Zygmunt Strzelecki, Katarzyna Strzyż, Jacek Szczerbaniewicz, Jerzy Wiklendt, Jolanta Wilkońska i Waldemar Wydmuch. Ten album by nie powstał, gdyby nie zaangażowanie zespołu redakcyjnego w składzie: Tadeusz Biłozor, Jan Foremny i Janusz Pytel, zespołu już doświadczonego przy wydanym w 2001 r. albumie „40 lat JTF 1961-2001”. Ten sam zespół podejmie trud przygotowania jubileuszowego albumu „50 lat JTF 1961-2011”
Okres lat 2001-2011 jest wyjątkowo owocny pod względem współpracy z zagranicą, szczególnie z czeskim Stowarzyszeniem Fotografów Euroregionu Nysa „Kontakt”, której orędownikami byli od samego początku Janusz Pytel, Tadeusz Biłozor i Jan Foremny. Współpraca nie tylko owocna w wystawy, gdzie mają okazję prezentować swoje prace członkowie JTF w Czechach, ale też w wystawy, gdzie Czesi prezentują swoje prace w Galerii JTF. Swoje autorskie wystawy tu mieli: Břetislav Jansa, Ivana Lukavska, Otokar Kudmáč, Jiři Bartoš, Anna Nováková oraz była też ich wystawa zbiorowa. Dodajmy, że współpraca pomiędzy JTF i czeskim Stowarzyszeniem FEN „Kontakt” zaowocowała także pierwszym wejściem członka JTF w skład zespołu jurorskiego czeskiego, międzynarodowego konkursu fotograficznego „Ziemski Raj” w Turnowie – był to Andrzej Raj. Również po raz pierwszy członek JTF wygłosił prelekcję na spotkaniu członków SFEN „Kontakt” w Libercu nt. fotografii otworkowej – był nim Andrzej Ploch. Także po raz pierwszy członek JTF został wybrany do zarządu SFEN „Kontakt” – był nim Jan Foremny. W kolejnych latach w zarządzie „Kontaktu” działał Janusz Pytel. W tym okresie JTF zaznaczył swoją obecność wystawami również w Niemczech. Natomiast w Galerii JTF miała miejsce wystawa Wolfganga Blachnika z Görlitz (Niemcy) i przy okazji jej wernisażu odbyło się pierwsze spotkanie polsko-czesko-niemieckie, na którym omawiano współpracę fotografów Euroregionu Nysa.
W latach 2001-2011 tacy członkowie JTF jak: Tadeusz Biłozor, Teodor Gutaj, Jacek Szczerbaniewicz i Janusz Pytel uzyskali Członkostwo Rzeczywiste Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, co jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu Artysty Fotografa (AFRP).
Na zakończenie dodajmy, że za swoją działalność na rzecz JTF, i tym samym fotografii, następujący członkowie JTF zostali uhonorowani ministerialną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”: Wacław Narkiewicz, Tadeusz Biłozor, Jan Foremny, Teodor Gutaj i Krzysztof Leszczyński. Natomiast od Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednie medale otrzymali: Tadeusz Biłozor – Srebrny Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” oraz Złoty Medal „Za Fotograficzną Twórczość”; Jan Foremny – Srebrny Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”; Jerzy Wiklendt – Srebrny Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”; Janusz Pytel – Złoty Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej” – co świadczy o docenianiu zaangażowania fotograficznego członków JTF, zarówno przez najwyższe władze państwowe jak i Kapitułę Fotoklubu Rzeczpospolitej Polski Stowarzyszenie Twórców w Warszawie.
W kolejne lata, tj w szóstą już dekadę swojego istnienia JTF chce wstąpić z nowymi pomysłami. Zamierza uruchomić na nowo ciemnię – tym razem cyfrową a także poszerzyć powierzchnię wystawienniczą co stworzy możliwość prezentacji większych wystaw, a nawet urządzić małe atelier.
Najważniejszym jest jednak, by w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym nadal swoje miejsce odnajdywali pasjonaci fotografii. Tacy, którzy z oddaniem poświęcają swój wysiłek i talent w działalności artystycznej i organizacyjnej na rzecz swego Towarzystwa.

Jan Foremny

bookPoprzednia strona